Par uzņēmumu

Mūsu uzņēmums.

KARNO Tulundusühustu ir dibināts 1989. gadā. Kopš pašiem pastāvēšanas pirmsākumiem mums ir veidojusies produktīva sadarbība ar klientiem Latvijā, Krievijā un Igaunijā, ļaujot uzņēmumam veidot un vairot apjomīgu pieredzi darbā ar rūpnieciskās un komerciālās saldēšanas iekārtām, kā arī vispārējās būvniecības jomā.

Mūsu darbs.

KARNO Tulundusühustu darbība balstās uz mūsu speciālistu pieredzi un profesionālo kompetenci, kā arī uz sasvstarpēju uzticēšanos, sniedzot saviem Klientiem visu nepieciešamo informāciju ikvienā sadarbības posmā.

Vēlme pastāvīgi pilnveidoties un attīstīties, ieviešot savā darbā arvien kvalitatīvākus, drošākus un efektīvākus risinājumus, neaizmirstot stingri ievērot katras konkrētas valsts un starptautiskās likumdošanas normas, ir mūsu uzņēmuma politikas pamatā.

Darbu izpilde.

Mēs veicam uzņēmumu izpēti, izstrādājam uzņēmumu celtniecības vai rekonstrukcijas koncepcijas, piemeklējam un piegādājam vajadzīgās iekārtas un materiālus, veicam projektēšanas, būvniecības, montā˛as, pirmsekspluatācijas regulēšanas darbus un nodrošinām tehnisko apkalpošanu.

Mēs tieši un nepastarpināti sadarbojamies ar ārvalstu ra˛otājrūpnīcām, kuru specializācija ir visi galvenie noliktavu, tehnoloģisko, saldēšanas, klimata, siltumapmaiņas un citu jaukta tipa iekārtu veidi, tādējādi nodrošinot ļoti būtisku un kompetentu konkrēto iekārtu un to komponentu tehnisko atbalstu no ra˛otāju puses.

НMūsu pārstāvniecības.

SIA «KARNOEXSPERTS», Latvijas
ООО «MONATEHNO», Baltkrievijas Republika
2005. gadā esam dibinājuši ООО «STROYDEKOR», Krievijas Federācija. ООО «STROYDEKOR» ir visas, darbam Krievijas Federācijas teritorijā nepieciešamās, licences un atļaujas (CPO).