Uzņēmums "KARNO" veic šādus vispārīgos projektēšanas un celtniecības darbus:

  • Ģenerālā projektēšana (visas daļas, ieskaitot valsts ekspertīzes iziešanu, būvatļaujas saņemšanu, objekta nodošanu ekspluatācijā);
  • Rūpniecisko (ra˛ošanas), noliktavu ēku un būvju celtniecība galvenā būvuzņēmēja statusā.
  • Tehnoloģiskā projektēšana;

In˛eniertīkli, noliktavu sistēmas loģistikas aprīkojuma piegāde (plaukti, roboti Radio-Shuttle, autokrāvēji utt.).