Tööstuslikud külmalahendused ning jahutusseadmed

KARNO allüksus Külmutustehnika pakub teenuseid külmutusseadmete projekteerimise, valmistamise, müügi ja monteerimise valdkonnas. Tänu meie suurele töökogemusele tööstus- ja kommertskülmutusseadmetega, laevade külmutusseadmetega ning toiduainetööstuse, sealhulgas eriti kalatööstuse külmutusega, me saame täita tellija igasugust soovi.

Firmal KARNO on Eesti Vabariigi majandusministeeriumi, Vene laevaregistri ja Eesti Tehnilise Järelevalve poolt väljastatud tegevusload, samuti oleme Eesti Tööstus-Kaubanduskoja liige.

Alates 2004. aastast meil on sertifikaat ISO 9001:2000 (praegusel hetkel see on ISO 9001:2008 ), mis lubab meile teostada laeva, tööstuslike ning kaubanduslike külmasüsteemide projekteerimist, valmistamist, kokkupanekut, montaaži, moderniseerimist ja hooldust.
Alates 2011. aastast on olemas samuti keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2004 sertifikaat säästvale ettevõttele ja töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi standardi OHSAS 18001:2007 sertifikaat.

Meie tegevusvaldkonnad:

 • Külmutusseadmete projekteerimine, müük ja montaa˛
 • Külmkambrite ja tööstuskülmhoonete monteerimine
 • Kiirkülmutustunnelid ja –kambrid
 • Spiraalsed külmutusaparaadid  IQF
 • Plaatkülmutusaparaadid
 • Kala- ja lihatoodangu, puu- ja  juurviljade külmutusseadmed
 • Freooni- ja ammooniumtorustiku demonteerimine ja monteerimine
 • Juurviljade ja marjade valmimis- säilitamiskambrid
 • Laevade freooni- ja ammoniaagikülmutusseadmed
 • Jäämasinad soomus-, tüki-, plokk- ja vedeljää tootmiseks
 • Veejahutuse agregaadid
 • Kompressoriagregaadid, kolb- ja kruvikompressorid, aurustid, soojusvahetusaparaadid, automaatika- ja kaitseseadmed
 • Isoleeritud uksed külmruumidele
 • Külmutusseadmete remont ja hooldus, varuosade tarnimine
 • Kliimaseadmete montaa˛

Meie poolt pakutavate seadmete komponendid on Euroopas toodetud vastavalt kehtivate Euroopa Liidu direktiividele.

Näiteks, meie firma pakub järgmiseid tuntud Euroopa kaubamärkide seadmeid:

 • MYCOM (Belgia) kompressoriagregaatide tootja
 • BITZER (Saksamaa) kompressorite tootja
 • BALTIMORE (Belgia) aurustuskondensaatorid
 • GOEDHART(Holland, Tšehhi) aurustid ja kondensaatorid
 • GENEGLACE(Prantsusmaa) jäämasinad tootlikkusega 180 – 36 000 kg/24 tundi
 • FINSAM (Norra) jäämasinad tootlikkusega 5 000 – 120 000 kg / 24 tundi
 • DGD (Itaalia) seadmed kaupluste, baaride, restoranide ja tööstusköökide jaoks
 • AFINOX (Itaalia) seadmed kaupluste, baaride, restoranide ja tööstusköökide jaoks
 • DSI (Taani) plaatkülmutusaparaadid