Üldpõhimõtted

Karno Tulundusühistu poliitika seisneb pidevas püüdlemises oma tegevuse täiustamise ning kvaliteetse, ohutu ja efektiivse töökogemuste rakendamise poole, selle juures riiklike ja rahvusvaheliste seaduste eeskirjade täitmisel.

Ettevõtte eesmärgiks on kõrge tulemuste saavutamine oma tegevusalal tellijale kvaliteetteenuste osutamisel.

Püsivus on meie strateegia lahutamatu osa, mis tugineb pakutavate innovatsioonide ning aja jooksul usaldatavate toodete ja teenuste tasakaalule.

Meie edu baseerub truudusel kaasaegsetele tehnoloogiatele, teadustele, haridusele ja professionaalsele ettevalmistusele ning lähenemisviisile valitud meie aktiivse ja rahvusvahelisele turule orienteeruva ettevõtte poolt.

Kvaliteedialane poliitika

Tulundusühistu Karno kvaliteedialane poliitika on klientide rahulolu tagamine ja liidri positsiooni saavutamine konkurentide vahel oma tegevusvaldkonna piires.

Meie ettevõtte tegevuse põhimõtted:

 • Ökoloogiasõbralikke ja energiasäästlikke seadmete tarnimine
 • Kiire ja kvaliteetne tööde teostamine
 • Probleemide ennetamine nende tagajärgedega tegelemise asemel pärast nende tekkimist
 • Vana klientide säilimine, arvestades nende muutuvate vajadustega ja eelistustega ning uute klientide meelitamine
 • Ettevõtte töötajate loomepotentsiaali aktiveerimine, uusi ideesid toovaid inimeste toetamine ja vaimustamine
 • Kvaliteedi juhtimissüsteemi tulemuslikkuse arendamine ja pidev täiustamine, seahulgas kvaliteedi juhtimissüsteemi protsesside täiustamine ja eesmärkide saavutamine
 • Kõik ettevõtte töötajad on oma ülesannetest teaduslikud ja otseselt osalevad kvaliteedialase poliitika elluviimisel.

Tippjuhtkond vastutab üldise juhtimise, igakülgse toetuse eest ja antud poliitika rakendamise eest ettevõttes.

Keskkonnapoliitika

Tulundusühistu “KARNO” keskkonnapoliitika on ettevõtte poolt kontrolli tagamine keskkonnale potentsiaalselt ohtlikke protsesside eest ja nende juhtimine, samuti kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine, mis võimaldavad energiaressursse säästmist.

Meie ettevõtte tegevuse põhimõtted:

 • Töötajate kutsealase ettevalmistuse taseme tõstmine kõige ohtlikumate keskkonna jaoks tööde osas
 • Erinevate vahejuhtumite ja ohtude ennetamine, eriti külmutusseadmete ja teiste süsteemidega töötamise puhul, kui nad sisaldavad osoonikihti rikkuvaid keemilisi aineid
 • Energiaressursside säästvate tehnoloogiate kasutamine
 • Teostavate tööde asukohariigi poolt kõikide nõutavate normide, seaduste ja standartide täitmine
 • Keskkonnaaspektide regulaarne hindamine ja tuvastamine, keskkonnamõjude, vahejuhtumite ja mittevastavuste analüüs
 • Viivitamatu parandamistoimingute ettevõtmine
 • Täpselt formuleeritud ametijuhendid tähtsamate keskkonnaaspektide jaoks
 • Keskkonnajuhtimise süsteemi tulemuslikkuse arendamine ja pidev täiustamine, seahulgas keskkonnajuhtimise süsteemi protsesside täiustamine ja eesmärkide saavutamine
 • Kõik ettevõtte töötajad on oma ülesannetest teaduslikud ja otseselt osalevad keskkonnapoliitika elluviimisel.

Tippjuhtkond vastutab üldise juhtimise, igakülgse toetuse eest ja antud poliitika rakendamise eest ettevõttes. 


Natalja Trostjanskaja
Juhatuse esinaine